PEK1 – Płetwonurek Ekolog

550 PLN + 200 PLN (certyfikat)
PEK1 – Płetwonurek Ekolog

Kurs skierowany do płetwonurków, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę nt. środowiska przyrodniczego, w którym przebywają nurkując. Zajęcia teoretyczne systematyzują wiedzę praktyczną o roślinach i zwierzętach spotykanych nad i pod wodą. Na zajęciach przekazywana jest również dawka wiedzy o obszarach objętych ochroną. Informujemy, w jaki sposób można uzyskać pozwolenie na nurkowania w ciekawych, często niedostępnych miejscach. Uzyskane uprawnia upoważniają płetwonurka do udziału w imprezach ekologicznych, jako koordynator podwodnych zadań, w zakresach głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia płetwonurkowego KDP/CMAS. Ponadto certyfikują go jako osobę potrafiącą bezpiecznie dla środowiska, poruszać się w ekosystemach wodnych, na terenach objętych ochroną, co ma znaczenie podczas ubiegania się o pozwolenie do nurkowań w wodach objętych ochroną. owego oraz uczy się metod wykonania podstawowej dokumentacji bez bezpośredniego kontaktu ze źródłami archeologicznymi. Kurs kierowany jest także do osób zainteresowanych nurkowaniami wrakowymi, które interesuje historia (wraków, ludzi, odkrywców, itd.).

PŁETWONUREK EKOLOG KDP/CMAS (PEK1)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwala na poruszanie się
w ekosystemach wodnych w sposób bezpieczny dla cennych siedlisk i gatunków. Przyczynia się tym samym
do czynnej ochrony środowiska wodnego, które potrafi zinwentaryzować i opisać stosując podstawowe techniki dokumentacyjne stosowane pod wodą.

Warunki uczestnictwa w kursie:

• ukończone 14 lat,
• minimum stopień Płetwonurka KDP/CMAS * (P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
• stopień płetwonurka Nawigatora (PNA) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
• stopień płetwonurka Nocnego (PNO) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
• 15 zalogowanych nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia P1,
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania 
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (7 godzin) oraz zajęcia praktyczne (4 godziny), należy zrealizować w ciągu minimum 2
dni szkoleniowych. Minimum 2 nurkowania w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień
o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.

Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:    

• Instruktor Płetwonurka Ekologa KDP/CMAS (MEK).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:

Udział w imprezach ekologicznych jako koordynator podwodnych zadań, w zakresach głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia płetwonurkowego KDP/CMAS lub dla równorzędnych kwalifikacji innych organizacji.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS, certyfikat Płetwonurka Ekologa
KDP/CMAS (PEK1).

Pozostałe kursy