PZB – Płetwonurek w Zestawie Butlowym

550 zł+ 200 PLN (certyfikat)
PZB – Płetwonurek w Zestawie Butlowym

Na kursie dowiesz się jak zespół butlowy poszerzy Twoje możliwości nurkowe, ale również jakie niesie ze sobą zagrożenia. Nauczysz się bezpiecznie konfigurować swoje wyposażenie do coraz bardziej zaawansowanych nurkowań. Podczas szkolenia skoncentrujemy się także na pływalności, trymie, obsłudze wyposażenia dodatkowego i procedurach awaryjnych.  Ten kurs to wstęp do nurkowań technicznych, które można rozpocząć przystępując do kursu PN2.

PŁETWONUREK W ZESTAWIE BUTLOWYM KDP/CMAS (PZB)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające
bezpieczne nurkowanie w zestawie butlowym. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił wybrać
i skonfigurować sprzęt, zaplanować i wykonać nurkowanie w zestawie butlowym, sprawdzić przed i obsłużyć
po nurkowaniu całą konfigurację oraz stosować procedury bezpieczeństwa.

Warunki uczestnictwa w kursie:

• ukończone 15 lat,
• posiadanie stopnia Płetwonurka Eksploratora KDP/CMAS (PE) lub P1 (wersja rozszerzona),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania 
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (5 godzin) oraz zajęcia praktyczne (8 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 2
dni szkoleniowych. Minimum 3 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do
posiadanych uprawnień i łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut. Maksymalny czas realizacji
programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

• Instruktor Płetwonurka w Zestawie Butlowym KDP/CMAS (MZB).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Po kursie uczestnik otrzymuje    

• Wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz certyfikat Płetwonurka Zestawu Butlowego  KDP/CMAS (PZB).

Pozostałe kursy