KDP/CMAS ** P2

2300 PLN + 200 PLN (certyfikat)

Stopień P2 świadczy o bardzo wysokich umiejętnościach nurkowych, unikalnej wiedzy i pełnej świadomości nurkowej. Dedykowany dla płetwonurków, którzy chcą nauczyć się bezpiecznego ratowania nurków znajdujących się w potrzebie zarówno pod wodą jak i na jej powierzchni. Zdobyte na kursie umiejętności i doświadczenie pozwalają na wykonywanie bezpiecznych nurkowań do głębokości 40 m oraz na udzielanie pomocy innym nurkom w razie awarii sprzętu lub problemów zdrowotnych. Kursant jest w pełni przygotowany do dbania o bezpieczeństwo własne i innych nurków na całym świecie. 
 
Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie bezdekompresyjne na średnich głębokościach (40 m) w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach, udzielanie pomocy w wypadkach nurkowych oraz stosowanie technik auto- ratowniczych.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 16 lat,
• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
• posiadanie stopni specjalistycznych z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego
(PNA) i nurkowania eksploracyjnego (PE) lub równorzędnych stopni innych organizacji,
• 5 zalogowanych nurkowań stażowych po kursie płetwonurka eksploratora (PE),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia
Zajęcia teoretyczne (15 godzin) i zajęcia praktyczne (28 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum
6 dni szkoleniowych. Minimum 12 nurkowań w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 360 min.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:
Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M2 lub M3).
Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:
Nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 40 m w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach (przynajmniej jedna osoba w grupie musi być pełnoletnia).

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/ CMAS** (P2).

Kurs indywidualny: 2 600 PLN

Pozostałe kursy