PSS – Płetwonurek w Skafandrze Suchym

550 PLN + 200 PLN (certyfikat)
PSS – Płetwonurek w Skafandrze Suchym

Kurs skierowany do osób posiadających, co najmniej podstawowy stopień nurkowy, które chcą podnieść komfort cieplny swoich nurkowań, nurkować w zimnych wodach lub pod lodem. Możliwość dłuższych czasów nurkowań dzięki zastosowaniu suchego skafandra w nurkowaniu. Na kursie przekazywane  są informacje dotyczące budowy skafandrów suchych oraz techniki nurkowania.

PŁETWONUREK W SKAFANDRZE SUCHYM KDP/CMAS PSS

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w suchym skafandrze.

Warunki uczestnictwa w kursie:

• ukończone 14 lat,
• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji uprawniającego do nur-
kowania na głębokości min. 18 m,
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania 
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (7 godzin) oraz zajęcia praktyczne (5 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum
1-go dnia szkoleniowego. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich
do posiadanych uprawnień o łącznym czasie nie mniejszym niż 40 minut.

Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.


Kadra kursu:
• Instruktor Nurkowania w Suchych Skafandrach KDP/CMAS (MSS).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4


Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i certyfikat Płetwonurka w Skafandrze Suchym KDP/CMAS (PSS).

Pozostałe kursy